Certyfikaty energetyczne budynku

Certyfikat energetyczny jest dokumentem, który pełni istotną rolę w ocenie budynku lub mieszkania pod wzglętem zużycia energii. To właśnie ze zużycia energii wynikają koszty ponoszone na eksploatację budynków. Certyfikacja ma na celu ich zminiejszenie, a w dłuższej perspektywie także zmniejszenie zużycia energii w skali globalnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Kto może wystawić świadectwo?

Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej jest sporządzane przez osobę posiadającą uprawnienia — niezależnego eksperta.

Tego rodzaju dokumentu dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego właściciel ani osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Lista potrzebnych informacji do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej np: dla lokalu mieszkalnego

 1. Pow, użyt. mieszkania w m2, wysokość mieszkania w m,
 2. Rzut poziomy lokalu mieszkalnego, (wymiary szer/dł, ścian i okien mieszkania w m2.),
 3. Budowa przegród zewnętrznych: ścian zewnętrznych, stropu,
 4. Rodzaj okien: pcv czy drewniane (stan techniczny),
 5. Rok budowy budynku lub rok oddania budynku do użytkowania, ilość mieszkań w budynku,
 6. Usytuowanie mieszkania w budynku (środkowe,lub narożne) piętro?,
 7. Sposób dostarczania ciepła do budynku (kotłownia (gaz/węgiel/biomasa) czy sieć ciepłownicza)?,
 8. Zdjęcie budynku z zewnątrz.

W razie pytań prosze o kontakt: Małgorzata Baran tel: 502596397

Co zawiera certyfikat?

Podstawą do jego przygotowania jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku określona w projekcie budowlanym. Jeżeli nie dysponujemy dokumentacją projektową - świadectwo wyznaczane jest na podstawie inwentaryzacji. Ogólnie rzecz biorąc jest to zbiór danych oraz wskaźników energetycznych obiektu, które dotyczą jego obliczeniowego zapotrzebowania na energię do c.w.u., c.o., klimatyzacji, wentylacji, a w niektórych przypadkach również oświetlenia.

Wygląd przykładowego świadectwa charakterystyki energetycznej:

rozporzadzenie-5_m.jpg rozporzadzenie-6_m.jpg rozporzadzenie-7_m.jpg rozporzadzenie-8_m.jpg

 

Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju:

Budynek mieszkalny
Wskaźnik EP
[kWh/m2/rok]

niskoenergetyczny
20 do 45
energooszczędny
45 do 80
średnioenergooszczędny
80 do 100
średnioenergochłonny
100 do 150
energochłonny
150 do 250
bardzo energochłonny
ponad 250

Wskaźnik EP [kWh/m2/rok] umieszczony na certyfikacie określa ile energii będzie trzeba dostarczyć do budynku lub lokalu w ciągu roku. Dodatkowo dokument ten wskazuje usprawnienia obniżające zużycie energii.

Nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności, który wynosi 10 lat lub wcześniej, gdy zmieniła się projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ceny

 • 300 do 1000 zł – standardowe domy jednorodzinne i mieszkania,
 • 1000 do 2000 zł – standardowe budynki,
 • 2000 do 3000 zł – skomplikowane lub duże budynki,
 • powyżej 3000 zł – bardzo duże, nietypowe budynki niemieszkalne.

Powyższe ceny odpowiadają założeniu, że kosz godziny pracy audytora wynosi 50 zł. Honorarium pokrywa koszty jego pracy: obciążenia podatkowe, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, koszty szkoleń, zakup oprogramowania oraz innych materiałów pomocniczych, dojazd itd.

Czas, który należy przeznaczyć na sporządzenie certyfikatu energetycznego budynku jest zbliżony do tego, który należy poświęcić do przygotowania audytu funkcjonującego w działającym od wielu lat systemie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ustawa z dn. 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. 1998, nr 162, poz.1121, z późniejszymi zmianami).

Przykłady świadectw stosowanych w UE:

ce-de_m.jpg ce-be_m.jpg ce-gb_m.jpg

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Standardowo świadectwo energetyczne budynku ma termin ważności 10 lat od daty wystawienia. Piszemy „standardowo”, ponieważ w okresie tych 10 lat może dojść do zmian w obiekcie lub lokalu mieszkalnym, które będą wymagały ponownego przygotowania certyfikatu. Podejmowane roboty budowlane powodują, że charakterystyka energetyczna budynku się zmienia. W przypadku modernizacji lub remontu należy liczyć się z przeprowadzeniem.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi, certyfikat musi posiadać każdy budynek – nowy oraz już istniejący. Z posiadania tego dokumentu mogą być obiekty:

 • zabytkowe, które zostały objęte ochroną,
 • których planowany okres użytkowanie będzie wynosił nie więcej niż 2 lata,
 • przeznaczone i użytkowane jako miejsce kultu oraz działalności religijnej,
 • wykorzystywane w gospodarce rolnej i niezamieszkane,
 • mieszkalne, wykorzystywane do mieszkania nie dłużej niż 4 miesiące,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok)
 • wolno stojące o powierzchni nie większej niż 50m2.

Certyfikat energetyczny budynku jest istotny przy:

 • przeniesieniu własności obiektu lub lokalu mieszkalnego (z wyjątkami),
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • powstania stosunku najmu budynku bądź lokalu mieszkalnego i części budynku będącego samodzielną całością techniczno-użytkową.
 
Menu
Badanie termowizyjne Badanie termowizyjne
Projektowana charakterystyka energetyczna budynkuProjektowana charakterystyka energetyczna budynku
Certyfikaty energetyczneCertyfikaty energetyczne
Audyt energetycznyAudyt energetyczny
InformacjeInformacje
Uprawnienia i świadectwaUprawnienia i świadectwa
CennikCennik
Kontakt
Koperta PPHiU Multiserwis
04-190 Warszawa
ul. Jubilerska 1/3
NIP: 534-124-41-54

Atona
05-820 Piastów
ul. E. Orzeszkowej 10

Małgorzata Baran
tel. 502 596 397
e-mail:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć