Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego. Może obejmować tylko cały budynek albo jego część, chyba że projekt dotyczy tylko część budynku. Należy ją wykonać zgodnie z rozporządzeniem [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008.201.1239 ze zm.).] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego (§11 ust. 2, pkt 9 a-d).

Od 3 padziernika 2013r rozporządzenie wprowadza obowiązek dołączania do projektu projektowanej charakterystyki dla budynków nowo-wybudowanych i remontowanych, wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię. Dokument powinien być zgodny z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z oszczędnością energii.

Przykładowy dokument zawierający charakterystykę

Co zawiera projektowana charakterystyka?

Punktem wyjścia do jej przygotowania jest w projekt budowlanym. Głównym celem sporządzania Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii.

Obok danych dotyczących przeznaczenia, konstrukcji, powierzchni, kubatury, opisu instalacji zastosowanych w budynku, można znaleźć szczegółowe informacje dot. obliczeniowej wartości zapotrzebowania na energię końcową w podziale na źródło energii oraz zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną w podziale na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę, urządzenia pomocnicze, oświetlenie, wentylację oraz niekiedy chłodzenie. 

Dzięki projektowanej charakterystyce możemy porównać parametry systemu projektowanego i zaproponowanego systemu alternatywnego dot. co i cwu oraz zapotrzebowania na energię. Możemy się dowiedzieć czy projektowane parametry,np.: budowa przegród budowlanych, spełniają wymagania obowiązujących warunków technicznych. Wyjątkowo dopuszcza się odstępstwo w wysokości współczynnika przenikania, wówczas może on być wyższy od Umax dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych. Jest to możliwe w przypadku kiedy uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji.

Korzyści

Projektowana charakterystyka stanowi wartościowy dokument, który dołączony do projektu budowlanego stanowi jeden z dokumentów potrzebych do otrzymania pozwolenia na budowę lub rozbudowę. Istotne znaczenie ma wiedza w niej zawarta, która dotyczy zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania, podgrzewania wody, a także pracy klimatyzacji i wentylacji. Informacja o zużyciu pozwala przewidzieć potencjalne koszty związane z użytkowaniem danej przestrzeni, a także zaplanować budżet lub zastanowić się nad ograniczeniem kosztów.

Ceny

Z uwagi na poziom skomplikowania procesu obliczania projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, każde zlecenie wyceniamy indywidualnie. Ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym między innymi od:

  • konstrukcji obiektu,
  • wyposażenia technicznego,
  • gabarytów i kształtu,
  • kompletności istniejącej dokumentacji technicznej
 
Menu
Badanie termowizyjne Badanie termowizyjne
Projektowana charakterystyka energetyczna budynkuProjektowana charakterystyka energetyczna budynku
Certyfikaty energetyczneCertyfikaty energetyczne
Audyt energetycznyAudyt energetyczny
InformacjeInformacje
Kontakt
Koperta PPHiU Multiserwis
04-190 Warszawa
ul. Jubilerska 1/3
NIP: 534-124-41-54

Atona
05-820 Piastów
ul. Sosnowa 2

Małgorzata Baran
tel. 502 596 397
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć